עבריתEnglish
חיפוש באתר
pic2
facebook_hotel
הרשמה לניוזלטר

תנאי שימוש


כל הזכויות שמורות לחברת התאחדות המלונות טבריה. כל הזכויות לאתר התאחדות המלונות טבריה שמורות לחברת התאחדות המלונות טבריה.
להווי ידוע כי אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, להפיץ, לאחסן במאגרי מידע, לשחזר או לקלוט בכל דרך אחרת או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר, כל חלק שהוא מהחומר שבאתר התאחדות המלונות טבריה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר שבאתר זה אסור בהחלט אלא באישור מפורט ובכתב מהתאחדות המלונות טבריה.

המידע המפורט באתר זה הוא לצורך מסירתו והעברתו לגולש בלבד. כל אדם הבוחר לעשות שימוש במידע עושה זאת על אחריותו הבלעדית. חברת התאחדות המלונות טבריה איננה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שייעשה על פי המידע שבאתר זה.

חברת התאחדות המלונות טבריה השקיעה את מיטב המאמצים כדי להבטיח שהמידע באתר זה יהיה מדויק. אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, מהשמטה או ממידע מטעה. באתרים המופיעים באתר, שהכניסה אליהם בתשלום - גובה התשלום נקבע על ידי האתרים עצמם. האתר אינו בגדר הזמנה לביקור חינם באתרים.

חברת התאחדות המלונות טבריה אינה אחראית לאיכות השירות הניתן באתרים.


כל הזכויות שמורות ל-'התאחדות המלונות טבריה'. אין להשתמש בתוכן האתר ללא רשות.